Regulamin Gabinetu Masażu Grzegorz Kazberuk:

 1. Zakup usługi w Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem spotkania oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Rezerwacji usług w Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk można dokonywać:
  Osobiście, w obiekcie Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk (ul. Transportowa 4/9), w godzinach pracy gabinetu (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy);
  telefonicznie lub poprzez SMS pod numerem 730 213 809 w godzinach otwarcia Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk.
 4. Na wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie. Spóźnienie powyżej 20 minut bez wcześniej informacji ze strony klienta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego klienta.
 5. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 7. Za rzeczy osobiste pozostawione w Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk, nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszelkie pakiety, vouchery na wizyty, usługi (również te zakupione w cenach promocyjnych), tracą ważność po 3 miesiącach od zakupu, chyba że bon stanowi inaczej. W przypadku braku bonu należy pokazać dowód zakupu. Termin wykorzystania zakupionej wizyty/wizyt liczy się od daty zakupu.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Regulamin odwoływania wizyt:

 1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu 730 213 809 na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.
 2. W przypadku niepojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Gabinet Masażu Grzegorz Kazberuk zastrzega sobie prawo do pobrania 100 % opłaty za wizytę. Klient w takim wypadku nie zostanie przyjęty na kolejną wizytę, dopóki nie ureguluje opłaty.
 3. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę (powyżej 20 minut). To, czy opłata zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty